جلسات گروه ریاضی آموزشگاه آیت الله صدر

1391/8/6 | نسخه قابل چاپ | نویسنده : حامد نجفی

تاریخ جلسه 24/7/91

موضوع جلسه : تجربیات همکاران و روشهای تدریس نوین همراه بازی های ریاضی

جلسه با قرائت چند آیه از کلام الله مجید آغاز شد.

در این جلسه لزوم به کار گیری بازی های ریاضی در امر تدریس مورد توجه قرار گرفت و همکاران چند مورد از تجربیات خود را در تدریس فعال و خلاقانه دروس بیان کردند و مابقی موارد به جلسات بعد موکول شد

به طور مثال در تدریس اعداد اول

معلم ابتدا توضیحاتی از قبیل نحوه پیدا کردن مقسوم علیه های یک عدد و تعریف اعداد اول و عدد یک که اول نیست می دهد .سپس دانش آموزان یکی یکی پای تخته آمده اگر دانش آموزی که پای تخته آمده حامل عدد اول باشد فقط دو مقسوم علیه دارد (یعنی یک ضرب را شامل می شود یک و خود آن عدد) و اگرعدد اول نباشد مسلما بیش از دو مقسوم علیه دارد (یعنی ضرب های دیگری نیز دارد).

نتیجه :

در این بازی دانش آموزان به عینه می بینند که اعداد اول فقط دو مقسوم علیه دارند و برای همیشه این اعداد در ذهن آنها به یادگار می ماند و با اعداد اول کلاسشان آشنا می شوند.

در ادامه جلسه تاکید شد که همکاران بودجه بندی کتاب های  دوم و سوم را رعایت کنند و حداقل دو امتحان کلاسی در ماه به طور کتبی گرفته و علاوه بر این پرسش کلاسی نیز داشته باشند

وبا اولیای دانش اموزان ضعیف صحبت کرده و آنان را ترغیب به مراقبت و توجه بیشتر نسبت به فرزندشان کرد

موضوعات مرتبط با این مطلب : جلسه اول
____________________________________________________
برچسب ها:

ساخت وبلاگ