پیک آدینه ریاضی ششم شماره 8

1394/11/9 | نسخه قابل چاپ | نویسنده : حامد نجفی
بچه های کلاس 161 و 162 مدرسه دکتر هشترودی می تونن هشتمین پیک آدینه ریاضیشون رو از لینک زیر دانلود کنن


موضوعات مرتبط با این مطلب : پایه ششم
____________________________________________________
برچسب ها:

پیک آدینه ریاضی ششم 6

1394/9/30 | نسخه قابل چاپ | نویسنده : حامد نجفی
چه های کلاس 161 و 162 مدرسه دکتر هشترودی می تونن ششمین پیک آدینه ریاضیشون رو از لینک زیر دانلود کنن

موضوعات مرتبط با این مطلب : مقطع ابتداییپایه ششم
____________________________________________________
برچسب ها:

پیک آدینه ریاضی ششم 3

1394/8/17 | نسخه قابل چاپ | نویسنده : حامد نجفی
بچه های کلاس 161 و 162 مدرسه دکتر هشترودی می تونن سومین پیک آدینه ریاضیشون رو از لینک زیر دانلود کنن


موضوعات مرتبط با این مطلب : پایه ششم
____________________________________________________
برچسب ها:

پیک آدینه ریاضی ششم 2

1394/8/3 | نسخه قابل چاپ | نویسنده : حامد نجفی
بچه های کلاس 161 و 162 مدرسه دکتر هشترودی می تونن دومین پیک آدینه ریاضیشون رو از لینک زیر دانلود کنن


موضوعات مرتبط با این مطلب : پایه ششم
____________________________________________________
برچسب ها:

پیک ریاضی پایه ششم 1

1394/7/28 | نسخه قابل چاپ | نویسنده : حامد نجفی

بچه های کلاس 161 و 162 مدرسه دکتر هشترودی می تونن اولین پیک ریاضیشون رو از لینک زیر دانلود کنن

موضوعات مرتبط با این مطلب : پایه ششم
____________________________________________________
برچسب ها:

ساخت وبلاگ